เกี่ยวกับเรา             บริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำ PE , FRP  และเป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิตสินค้าถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย  ภายใต้แบรนด์ ENTECH และ POLYTEC โดยบริษัทมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในทุกกลุ่มงาน อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นต้น

              ประเภทสินค้าและบริการของบริษัท

                         Goods & Services

¨ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และดำเนินการก่อสร้าง

¨ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม และดำเนินการก่อสร้าง

¨ ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส และระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำเสียทั่วไปและน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยออกแบบและเลือกระบบที่เหมาะสมในแต่ละประเภทกิจกรรม และคุณลักษณะของน้ำเสีย

¨ ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ำพลาสติก

¨ ถังเก็บสารเคมี และถังไฟเบอร์กลาสในระบบและขบวนการผลิตของงานอุตสาหรรม รวมถึงอุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ

¨ ถังดักไอก๊าซและสารเคมี จากขบวนการผลิต เพื่อบำบัดมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามแบบที่กำหนด

¨ งานเคลือบพื้นผิวคอนกรีตและพื้นผิวโลหะด้วยไฟเบอร์กลาส เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี

¨ งานขึ้นรูปวัสดุด้วยไฟเบอร์กลาสต่างๆในงานตกแต่ง และสิ่งประดิษฐ์เลียนแบบธรรมชาติ ทดแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

¨ ผลิตและจำหน่ายประตู และวงกบไฟเบอร์กลาส

¨ งานบริการให้คำปรึกษาและออกแบบงานที่ต้องการใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า