เกี่ยวกับเรา             บริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และบานประตูไฟเบอร์กลาส ที่ผลิตจาก POLYETHYLENE (PE), FIBER REINFORCE PLASTIC (FRP) รวมทั้งการให้บริการด้านการออกแบบ ผลิต และรับบริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้ชื่อ ENTECH และ POLYTECH ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ ISO 9001 : 2008
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการในทุกความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขยาดย่อม อาคารสำนักงาน โครงการที่พักอาศัย หรือ แม้แต่บ้านเรือน เรามีความยินดีและพร้อมให้ทุกๆ บริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ


              ประเภทสินค้าและบริการของบริษัท

                         Goods & Services

¨ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และดำเนินการก่อสร้าง

¨ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม และดำเนินการก่อสร้าง

¨ ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส และระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำเสียทั่วไปและน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยออกแบบและเลือกระบบที่เหมาะสมในแต่ละประเภทกิจกรรม และคุณลักษณะของน้ำเสีย

¨ ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ำพลาสติก

¨ ถังเก็บสารเคมี และถังไฟเบอร์กลาสในระบบและขบวนการผลิตของงานอุตสาหรรม รวมถึงอุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ

¨ ถังดักไอก๊าซและสารเคมี จากขบวนการผลิต เพื่อบำบัดมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามแบบที่กำหนด

¨ งานเคลือบพื้นผิวคอนกรีตและพื้นผิวโลหะด้วยไฟเบอร์กลาส เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี

¨ งานขึ้นรูปวัสดุด้วยไฟเบอร์กลาสต่างๆในงานตกแต่ง และสิ่งประดิษฐ์เลียนแบบธรรมชาติ ทดแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

¨ ผลิตและจำหน่ายประตู และวงกบไฟเบอร์กลาส

¨ งานบริการให้คำปรึกษาและออกแบบงานที่ต้องการใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

 • เอนเทคห่วงใยชุมชน

  บริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำกัด ขอมอบถังน้ำพร้อมใช้งาน ณ โรงพยาบาลสนามในชุมชน "ศูนย์พักคอยคนสาคร" แห่งที่ ๙ เทศบาลนครอ้อมน้อย สนามฟุตซอลเทศบาลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม #โควิด19 พวกเราต้องผ่านไปได้ด้วยกัน
 • เอนเทค ร่วมมือกับภาครัฐช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอนเทค โพรดักส์ จำกัด ร่วมกับนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยสมาชิกสภาจังหวัด ปลัดเทศบาลนครอ้อมน้อย รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลอ้อมน้อย สาธารณสุขอำเภอ กระทุ่มแบน เทศบาลอ้อมน้อย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลอ้อมน้อย ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามคลังทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัว ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโคโรนา 19 ในพื้นที่ื ต. อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้มอบถังบำบัดน้ำเสียเพื่อร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
 • เอนเทคช่วยน้อง

  เอนเทค มอบผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำคุณภาพให้กับโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไป
Visitors: 59,180