ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย Polytec  (Polytec  Septic And Anaerobic Filter System)

          ถังบำบัดน้ำเสีย “ POLYTEC ” เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนบ่อเกรอะบ่อซึมแบบเก่า โดยออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตัดปัญหาเรื่องส้วมเต็ม เนื่องจากน้ำใต้ดินซึมผ่านผนังบ่อเข้ามาทำให้ต้องสูบส้วมบ่อยๆ น้ำเสียที่ไหลเข้าถังบำบัดน้ำเสีย จะผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ กลายเป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียคุณภาพสูง

ตัวถังวัสดุโพลีเอทธิลลีน ( Poly Ethylene ; PE ) มีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย

ระบบการทำงานเต็มมาตรฐานได้ผลเยี่ยม  ( EFFECTIVE AND FULL STANDARD SYSTEM )

1. ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกรอะ POLYTEC SEPTIC : PT-S

         เป็นถังบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เพื่อแยกกากตะกอน (SEPARATION)  ลดค่าความสกปรกของน้ำเสียลง ก่อนที่จะนำไปบำบัด
ในขั้นตอนต่อไป

  2. ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดกรองไร้อากาศ POLYTEC ANAEROBIC FILTER : PT-F

         เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่ช้จุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการใช้อากาศ (ANAEROBIC & BACTERIA) ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
เพื่อลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย ภายในถังจะบรรจุวัสดุกรองที่มีพื้นที่ผิวจำนวนมาก   
เพื่อให้จุลินทรีย์ได้ยึดเกาะ

3. ถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวม เกรอะ-กรองไร้อากาศ POLYTEC SEPTIC ANAEROBIC FILTER :PT-T

         เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่รวมส่วนเกรอะ เพื่อแยกกากตะกอน และส่วนกรองไร้อากาศไว้ในถังเดียวกัน
เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยถังบำบัดน้ำเสียเพียงชุดเดียว

 


  • ถังบำบัดน้ำเสีย POLYTEC specification

  • ENTECH NANO ถังบำบัดน้ำเสียENTECH NANO ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโยีชั้นสูงโดยวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ตัวถังผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน ( Polyethylene : PE ) มีคว...
Visitors: 60,807