ถังบำบัดน้ำเสีย ENTECH NANO

ENTECH NANO

         ถังบำบัดน้ำเสีย  ENTECH NANO ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโยีชั้นสูงโดยวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ตัวถังผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน ( Polyethylene : PE ) มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งอาศัยหลักการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศมาใช้ในการออกแบบ สร้างระบบถังเกรอะ ( SEPTIC TANK ) และถังกรองไร้อากาศ ( ANAEROBIC FILTER ) ให้ผสานการทำงานร่วมกันอยู่ในถังบำบัดน้ำเสีย ช่วยขจัดปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วไป เช่น ปัญหาส้วมเต็ม หรือบ่อซึมแตก ซึ่งเป็นต้นเหตุที่มำให้เกิดสภาวะน้ำเน่าเสีย และทำลายสภาพแวดล้อม


                   
   specification
Visitors: 59,183