ถังดักไขมัน

ถังดักไขมัน ชนิดวางใต้ซิงค์ หรือบนดิน และ ถังถักไขมัน ชนิดวางใต้ดิน 

คุณสมบัติ สำหรับรองรับไขมันจากห้องครัวในบ้านพักอาศัย จากร้านอาหาร 

Visitors: 48,234