ถังบำบัดไฟเบอร์กลาส

สภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ คือ สิ่งที่ทุกคนปรารถนาร่วมกันแก้ปัญหาน้ำเน่าน้ำเสีย 

ระบบบำบัดน้ำเสีย Entech จุดเริ่มต้น...ที่คุณทำได้เองโดยง่าย ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ออกแบบเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียทุกรูปแบบ อาทิ น้ำปฏิกูลจากส้วม น้ำอาบ น้ำซักล้าง น้ำทิ้งจากครัว และน้ำทิ้งอื่นๆ 

Visitors: 59,184